menu

O Nama

ATIproject je tim specializovanih stručnjaka na polju arhitektonskog projektovanja, energetskog i bio-klimatskog inžinjeringa. Naš uspeh bazira se na integraciji projekta i njegove realizacije sledeći principe održivog gradjevinarstva i sa posebnom pažnjom na finansijke aspekte izgradje. ATIproject suočava klijente sa značajem njihove odgovornosti pri donošenju odluka, upoznajući ih sa savremenim gradjevinskim tehnologijama, odrzivim energetksim resursima, eko-kompatibilnim i energetski efikasnim objektima. Poznajemo vrednost naše buducnosti i smatramo održivi razvoj izazovom nase sadašnjosti.

 

servis-ser

 

PRESIDENT

Arch. Eng. Branko Zrnić

CHIEF EXECUTIVE

Eng. Luca Serri

TECHNICAL DIRECTOR

Arch. Eng. Filippo Vallerini

SYSTEM DESIGN

Eng. Gian Luca Grassini

PROJECT MANAGER

Eng. Carmine Spina

PROJECT MANAGER

Arch. Annachiara Lamorgese

BIM Manager

Eng. Luca Lanatà

EXECUTIVE PLANNER

Arch. Fabio Camberini

EXECUTIVE PLANNER

Eng. Fabio Bonci

Project Manager

Eng. Rachele Ciacchini

PROJECT MANAGER

Arch. Erica Corvino

SYSTEM DESIGN

Eng. Valerio Bagagli

PROJECT MANAGER

Eng. Giuseppe Versace

PROJECT MANAGER

Eng. Veronica Palla

SYSTEM DESIGN

Eng. Alessio Balestri

DESIGN AND PLANNING

Nena Spilkučić

DESIGN AND PLANNING

Arch. Jelena Vukčević

Graphics and design

Arch. Caterina Mendolicchio

BIM Specialist

Arch. Matteo Prevete

BIM Specialist

Arch. Mila Splendiani

DESIGN AND PLANNING

Eng. Paolo Panesi

PROJECT MANAGER

Eng. Luciano Mongelli

DESIGN AND PLANNING

Giorgia Valente

SYSTEM DESIGN

Eng. Iacopo Carrara

DESIGN AND PLANNING

Arch. Riccardo Migliorini

System Design

Eng. Chiara Porroni

SYSTEM DESIGN

Eng. Carlo Balata

DESIGN AND PLANNING

Eng. Dario Lorenzetti

DESIGN AND PLANNING

Eng. Chiara Picchi

DESIGN AND PLANNING

Dott. Eng. Cristina Braccini

BIM Specialist

Eng. Flavia Senise

SYSTEM DESIGN

Eng. Andrea Garzella

DESIGN AND PLANNING

Arch. Annalisa Rota

DESIGN AND PLANNING

Arch. Chiara Fugazzotto

DESIGN AND PLANNING

Dott. Arch Cristina Motta

DESIGN AND PLANNING

Dott. Arch. Filip Durickovic

DESIGN AND PLANNING

Dott. Arch. Jacopo Bellomo

DESIGN AND PLANNING

Arch. Ing. Desirèe M. Peci

DESIGN AND PLANNING

Eng. Marco Nucci

DESIGN AND PLANNING

Eng. Gaia Bellini

DESIGN AND PLANNING

Dott. Ing. Martina Panettieri

DESIGN AND PLANNING

Dott. Ing. Leandro Mezzasalma

DESIGN AND PLANNING

Ing. Marco Alessandrini

DESIGN AND PLANNING

Arch. Matteo Oppo

DESIGN AND PLANNING

Ing. David Maimone

DESIGN AND PLANNING

Eng. Letizia Barone

DESIGN AND PLANNING

Eng. Nicola Zani

DESIGN AND PLANNING

Dott. Eng. Marco Turni

DESIGN AND PLANNING

Dott. Eng. Cristiana Topo

DESIGN AND PLANNING

Dott. Eng. Bruno Cidoni

DESIGN AND PLANNING

Dott. Arch. Cristiano Arrighetti

DESIGN AND PLANNING

Arch. Lorenzo Boati

DESIGN AND PLANNING

Arch. Isabella Garbagnati

SYSTEM DESIGN

Eng. Lino Blundo

BIM Specialist

Eng. Giacomo Rondello

DESIGN AND PLANNING

Arch. Marco Di Russo

SYSTEM DESIGN

Eng. Vincenzo Aletto

DESIGN AND PLANNING

Arch. Enrica Ida Campobasso

SYSTEM DESIGN

Dott. Eng. Tommaso Lorenzi

DESIGN AND PLANNING

Arch. Giulia Buffolino

BIM Specialist

Arch. Silvia Magnolfi

DESIGN AND PLANNING

Arch. Chiara Ruggieri

DESIGN AND PLANNING

Arch. Salvino Daniele Cardinale

BIM Specialist

Arch. Fiammetta Conforti

SYSTEM DESIGN

Eng. Matteo Puccini

DESIGN AND PLANNING

Dott. Eng. Francesco Lisi

SYSTEM DESIGN

Eng. Enrico Cioli

SYSTEM DESIGN

Matteo De Pace

DESIGN AND PLANNING

Arch. Giulia Alderotti